Goldentime Леондинг:
Karl-Gunsam-Gasse 1
4060 Леондинг - Австрия

Тел: +43 732 67 35 91
linz@goldentime.at

Работно време:
ежедневно 11:00 - 04:00

Паркинг Общественият транспорт Намерете ни във Facebook Instagram Twitter

Liebe Gäste, bitte beachten Sie, dass wir zur Zeit bis 22 Uhr geöffnet haben!

Dear guests, please note that at the moment we are open until 10pm!

Организационни указания

Операторите на Голдънтайм нямат нито фактическо влияние върху спектъра от услуги, предоставянето в цялата зона за посетители на сауна клуба, предвидена за гости, и начина на привличане на клиенти на посетителките жени/дами (доставчици на сексуални услуги), нито възможността за това, тъй като посетителите жени и мъже, щом платят цената за дневната карта и жените посетителки представят здравната си книжка (Закон за болестите, предавани по полов път), се третират еднакво.

Работещите в Голдънтайм посетителки жени са изцяло удостоверили самоличността си, регистрирани проститутки, които тук могат да извършват дейността си, само при условие, че могат да представят т. нар. докторска книжка, наречена също „капак“ (здравна карта) заедно с актуален валиден печат като доказателство за това, че са минали ежеседмичен здравен преглед.

Тъй като при придружените жени (двойки) тази предпазна мярка не се провежда, на тях им е забранено да извършват сексуални действия с други мъже посетители, различни от придружителите им (за да се избегне правен конфликт, придружителят трябва да удостовери това писмено).